Knygos „Šiaurės Skalva. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“ trečiojo leidimo rėmėjai

Lietuvos kultūros taryba, LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyrius (pirm. Romaldas Mančas, Remigijus Kelneris), UAB „Cool Investment“ (direktorius Žydrūnas Gaudiešius), Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Tauragės rajono Lauksargių seniūnija, Vaclovas Algirdas ir Meilutė Mišeikiai, Vladimiras ir Natalija Gorodeckiai, Romualdas ir Daiva Jarusevičiai, Usėnų seniūnijos bendruomenė, Gintautas ir Jolanta Petrauskai, Petras ir Benigna Ubartai, Audronė Čekanskienė, Audrius Vansevičius, Algirdas Rauktys

Už suteiktas konsultacijas, leidimą naudotis asmeniniais archyvais bei kitą nefinansinę pagalbą autoriai dėkoja:

Albinui Batavičiui, Drąsučiui Brazauskui, Liudvikai Burzdžiuvienei, Andriui Dručkui, Jonui Gedminui, Domui Kaunui, Dianai Milašauskienei, Onai Povilaitienei, Martynui ir Marijai Purvinams, Vyčiui Ramanauskui, Eugenijui ir Giedrei Skipičiams, Vytautui Useliui, Algirdui Žemaitaičiui