Apie mus, kontaktai

V. J. AlmonaičiaiApie mus

Viešoji įstaiga „Keliautojo žinynas“ įsteigta 2001 m. Nuo veiklos pradžios jai vadovauja istorikas, dr. doc. Vytenis Almonaitis. VšĮ vykdo nekomercinę knygų leidybą, per 2003–2017 m. išleido virš 20 leidinių. Dauguma jų – Vytenio ir Junonos Almonaičių parašyti kelionių po Lietuvą žinynai: „Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas“ (2017), „Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“ (2003, atnaujinti ir papildyti leidimai – 2007, 2015), „Kauno senamiestis: keliautojo žinynas“ (2012; atnaujintas ir papildytas leidimas – 2015 m.), „Šiaurės Karšuva: keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“ (2014, senesnis leidimas pavadinimu „Karšuva. 2“  2006), „Pietų Medininkai: keliautojo po Laukuvos apylinkes žinynas“ (2013), „Vėl šniokščia rėvos“ (I–VII dalys, 2010–2012), „Karšuva. 1. Keliautojo po Tauragės kraštą žinynas“ (2004)  ir kt.

Iš kitų panašių leidinių „Keliautojo žinyno“ vadovai visų pirma  išsiskiria teksto turiningumu ir patikimumu, nuosekliu „gyvosios istorijos“ principo taikymu, orientavimusi į susiklosčiusias istorines regionų ribas. Šių knygų autoriai – didelę patirtį sukaupę keliautojai ir mokslininkai. Rengdami leidinius, jie siekia kritiškai įvertinti ir susisteminti visą svarbiausią anksčiau skelbtą informaciją, taip pat ir mokslinę, apie aprašomų vietų kultūros paminklus, istoriją, gamtą. Juose skelbiama ir originali autorių savarankiškų tyrimų medžiaga. Kiekvieno žinyno įvade aptariami regiono gamtos, istorijos, kultūros bruožai, o pagrindinėje – pristatomos svarbiausios jo lankytinos vietos. Autoriai visada patys aplanko visus aprašomus objektus, todėl pateikia išsamią informaciją ne tik apie juos pačius, bet ir apie jų apžiūrėjimo galimybes.

Trys iš minėtų kelionių žinynų buvo apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis, o atnaujintas vadovas „Šiaurės Skalva“ 2007 m. įvertintas Martyno Jankaus premija. Už leidinį „Vėl šniokščia rėvos“ sulaukta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėkos.

„Keliautojo žinynas“ leidžia ir kitokio pobūdžio minėtų autorių parengtas knygas. 2006 m. išėjo „Lietuvos karininko fotoalbumas. 1. Baltijos pajūris XX amžiaus 3–4 dešimtmetyje“, 2008 m. – „Lietuvos karininko fotoalbumas. 2. Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas XX amžiaus 3–4 dešimtmetyje“, 2012 m. – „Gudaičių kaimas 1936–1946 metais: Kęstučio Almonaičio prisiminimai“, 2013 m. – „Vakarų Lietuva XIII–XV amžiuje: mokslinių straipsnių rinkinys“.

Viešoji įstaiga turi oficialų paramos gavėjo statusą ir pelno nesiekia. Knygos rengiamos, leidžiamos ir platinamos su tikslu pristatyti Lietuvos gamtos, istorijos bei kultūros paveldą, plačiau supažindinti visuomenę su šalies istorija. Tokiu būdu propaguojamos žygeiviškos idėjos, skatinamas pažintinis kultūrinis turizmas, prisidedama prie tautinės savimonės, pilietinio sąmoningumo bei ekologinės kultūros ugdymo.

Plačiau apie „Keliautojo žinyno“ leidybinę ir su ja susijusią kitokią veiklą galima sužinoti  atidarius šios svetainės „straipsnių ir atsiliepimų“ skyrelyje pateiktas nuorodas.

VšĮ „Keliautojo žinynas“ rekvizitiniai duomenys ir kontaktai 

Įstaigos rūšis – viešoji įstaiga (pelno nesiekianti organizacija)
Pavadinimas – „Keliautojo žinynas“
Kodas – 135809977 (PVM nemokamas, kodo nėra)
Įregistruota Kauno savivaldybėje 2001 09 21 (Nr. VŠ 2001-35)
Veiklos pobūdis – nekomercinė knygų leidyba
Adresas – Ugnės g. 36, Kaunas, 47102
Telefonas – 8-37-26-11-96
Elektroninis paštas – keliautojozinynas@gmail.com
Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita – AB SEB bankas, Nr. LT29 70440 6000 3562 968
Sąskaita atsiskaitymui su respublikinio biudžeto įst. – ten pat, Nr. LT52 70440 6000 3562 942
Direktorius – Vytenis Almonaitis

VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2015 m. veiklos ataskaita 

VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2016 m. veiklos ataskaita

VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2017 m. veiklos ataskaita