2012 m.

2012 M., SKIRDAMI DALĮ SAVO PAJAMŲ MOKESČIO, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „KELIAUTOJO ŽINYNAS“ RĖMĖ:

Kęstutis ir Ilona Armonai, Mindaugas Augutis, Lilija Baltramonaitytė, Skirmantė Barasienė, Eleonora Bereznočenko, Drąsutis Brazauskas, Violeta Bumbulienė, Audrė Butiutienė, Remigijus Civinskas, Ramūnas Čilvinas, Jūratė Čirūnaitė, Justina Daunorienė, Saugirdas Dumša, Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Dovilė Eidukaitė, Jonas Gedminas, Genutė Gedvilienė, Raimondas Gleiznys, Vladimiras ir Natalija Gorodeckiai, Angelė Gricienė, Jonas Jakas, Pranas Janauskas, Daiva Jarusevičienė, Liučija Jasiukevičiūtė, Edita Jezerskytė, Rasa Juozokaitė, Živilė Juškienė, Artūras ir Birutė Kalkiai, Irena Karosienė, Ramunė Kasanavičienė, Vitalija Kasperavičiūtė, Daiva Kaušinienė, Agnė Kelpšaitė, Alvydė Kiulkienė, Rasa Kižienė, Nikola Košutic ir Renalda Survilaitė-Košutic, Rita Kuncevičienė, Jelena Kunigonienė, Kristina Kunigonytė, Viktorija Kunikauskienė, Erlandas ir Aistė Lazauskai, Vytautas Levandauskas ir Nijolė Taluntytė, Antanas, Kęstutis ir Aušra Lukšos, Dalia ir Simonas Maciukevičiai, Saulius Mackėla, Saulius Marozas, Ilona Mickienė, Vilma Mikštaitė, Giedrė Milerytė, Alvydas ir Jolanta Naujėkai, Rita Nenėnaitė, Robertas Niaura, Nora Pileičikienė, Virginija Pileičikienė, Audronė Polukordienė, Ona Povilaitienė, Giedrius Puodžius, Stasys Pūtvis, Dalia Ragaišienė, Algirdas Raškauskas, Vytenė Rimkevičienė, Juozas Rimkus, Vilija Sipaitė, Valdas ir Gertrūda Skripkos, Roma Songailaitė, Nijolė Sorakienė, Birutė Stanislovaitytė, Virginijus Stonys, Rytis Strimaitis, Mindaugas Surantas, Jurgis Šefleris, Antanas Šenavičius, Pranas Šerpytis, Irma Šidiškienė, Antanas Tarnauskas, Tomas Trilikauskas, Rūta Trimonienė, Rita Urbaitytė, Asta Uselienė, Regina ir Jonas Vaičenoniai, Eduardas ir Andrius Vaitkai, Lina Valantinaitė, Indrė Valionienė, Giedrius Valiukevičius, Viktoras ir Daiva Valkūnai, Diana Varnaitė, Zita Vasiliauskaitė, Virginija Višmaitė, Audronė Vyšniauskienė, Manvydas Vitkūnas, Paulius Zaborskis, Giedrė Zdanevičienė, Algirdas Žemaitaitis, Aurelijus, Agnė ir Birutė Žemguliai, Konstantinas Žičkus.