Knygos „Šiaurės Karšuva. Keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“ rėmėjai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Lazdauskų šeima
UAB „Kristalina“ (direktorė Kristina Bagdonienė)
Romualdas ir Daiva Jarusevičiai

Už suteiktas konsultacijas, leidimą naudotis asmeniniais archyvais bei kitą nefinansinę pagalbą autoriai dėkoja:

Albinui Batavičiui, Jonui Budreckui, Danutei Danaitienei, Eugenijui Jovaišai, Eugenijui ir Zinai Ivanauskams, Albinui Kavaliauskui, Klemensui Lovčikui, Zigmui Malinauskui, Mečislovui Raštikiui, Viktorui Rimkui, Petronėlei Šerpytienei, Teresei Ūksienei, Janinai Valančiūtei