Knygos „Kauno senamiestis. Mažasis keliautojo žinynas“ rėmėjai

Kultūros rėmimo fondas
Jurgis ir Audronė Šefleriai
Kelionių organizatorius „Grūda“ (savininkai Birutė ir Artūras Kalkiai)
UAB „Metalo forma“ (direktorius Antanas Vaičekauskas)

Už suteiktas konsultacijas, leidimą naudotis asmeniniais archyvais bei kitą nefinansinę pagalbą autoriai dėkoja:

Aldonai Aglinskienei, Andriui Dručkui, Kęstučiui Ignatavičiui, Mariui Iršėnui, Dainiui Junevičiui, Algirdui Kairiui, Vytautui Levandauskui, Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei, Liudai Perevičienei, Rimantui Šermukšniui, Remigijai Vitkauskienei, Petrui ir Irenai Trilikauskams.