Apytalaukio, Lančiūnavos ir Šventybrasčio apylinkės

2022 m. VšĮ „Keliautojo žinynas“, įgyvendindama projektą, iš dalies finansuojamą LKT ir Kėdainių rajono savivaldybės, parengė ir išleido naują knygą Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. Apytalaukio, Lančiūnavos ir Šventybrasčio apylinkės: keliautojo žinynas (Kaunas: Keliautojo žinynas, 2022. 128 psl., ISBN 978-609-8063-21-9).

Tai išsamus kelionių vadovas, apytikriai apimantis po 1635-ųjų sukurtos, iki 1948 m. ribų nekeitusios Apytalaukio parapijos teritoriją, dabartinio Kėdainių rajono šiaurės rytinę dalį ir Panevėžio rajono pietinį pakraštį. Įvade trumpai aptariama šių apylinkių gamta, svarbiausi istorijos ir kultūros bruožai. Pagrindinėje dalyje aprašyta 18 gyvenamųjų vietovių ir 3 miškai, pristatomi ten esantys gamtos, istorijos ir kultūros paminklai: Šventybrasčio kraštovaizdžio-istorinis draustinis ir Upytės senkelis, Šventoji brasta per Nevėžį, Burvelių alkakalnis, dubenuotieji akmenys Vilainiuose ir Lančiūnavoje, Apytalaukio, Lančiūnavos ir Šventybrasčio bažnyčios bei kapinės, Česlovo Milošo gimtinė Šeteniuose, Apytalaukio, Lančiūnavos, Juodkiškių ir Zavišinės dvarų sodybos, Lietuvos partizanų žūties vietos Peiksvos kaime ir Dovydų miške.

APYTALAUKIO-AP_Virs-su-nug

Tekstus papildo apie 190 iliustracijų. Svarbiausios 35-os lankytinos vietos pažymėtos knygos priešlapiuose pateikiamuose žemėlapiuose (M 1:75 000). Žinynas skiriamas kultūrinio pažintinio turizmo mėgėjams, taip pat visiems, besidomintiems Lietuvos istorija, gamtos ir kultūros paveldu.

Įgyvendinant projektą, pasiektas jo tikslas – profesionaliai, o kartu – patraukliai ir populiariai aktualizuoti Kėdainių rajono šiaurės rytinėje dalyje ir Panevėžio rajono pietiniame pakraštyje esantį kultūros paveldą. Rengiant knygą bendradarbiauta su Kėdainių krašto muziejumi, VDU Česlovo Milošo centru, Šv. Jokūbo kelio asociacija, aprašytų vietovių savivalda (seniūnijomis) ir bendruomenėmis. Tęsiant bendradarbiavimą su šiais partneriais, 2023 m. planuojami knygos pristatymai žiniasklaidos priemonėse ir renginių, žygių forma.