Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas

Žinyne aprašytos vietovės :

Antšvenčiai  /  235, 242–244
Baltupėnai  /  40, 212–213, 221
Bardėnai (Bardinai) /  45, 48, 53, 71–72, 74, 75, 248
Berštininkai  /  24, 34, 122, 125, 127
Bitežeris (ežeras)  /  54, 68–69, 102
Bitėnai  /  21–23, 28, 30, 36, 40, 43, 45, 51, 53, 54–68, 69, 70, 73, 78, 85, 102, 114, 166, 182, 246
Būbliškė  /  14, 20,76, 79, 80,90–91, 92, 97, 100, 103, 151, 222
Endružiai (Endriušiai)  /  239,240–241
Galzdonai (Galsdonai)  /  40, 136–140, 142
Geniai  /  98–99, 159, 234
Gilandžiai  /  14, 29, 35,169–171
Ginčaičiai (Gilandviršiai)  /  33,172–173
Greižėnai  /  14, 35,69, 166–168
Griežpelkiai I ir II  /  39, 40,171–172, 174, 247
Jonikaičiai  /  39, 40,49, 78, 153–154, 186, 201
Jūrava  /  225
Jūravos miškas  /  226
Kalėnai  /  24, 40, 44, 160, 165–166
Kalveliai  /  40,226–227, 255
Karceviškiai  /  30,134, 140–141, 142
Kasikėnai (Kazikėnai)  /  20,212, 241–242, 230, 240
Kaskalnio geomorfologinis draustinis  /  224–225
Kavoliai  /  142–143
Kentriai  / 27, 28, 156–157, 158
Kreivėnai  /  10, 14, 35,159, 173–175
Krokiškiai (Kriokiškiai)  /  39, 40,199, 203–205, 222, 241, 245
Kuciai  /  66, 117–118
Kulmenai  /  14, 40,72, 103, 157–159, 154, 156, 173
Lazdėnai  /  40, 118, 120–121, 137
Lauksargiai  /  22, 24, 26, 28, 31, 33, 40, 42,78, 80, 160–165, 179
Lumpėnai  / 39, 40, 43,60, 71, 72–75, 85, 91, 102, 157, 246, 249
Mažrimaičiai  /  33, 195–196
Merguva (senvagė)  /  54, 68–69, 72, 166
Mikytai  /  78, 90, 91–93, 95
Minjotai  / 26, 27,125, 147–148
Mociškiai  /  66, 181, 199, 206–207, 221, 222, 247
Natkiškiai  /  20, 24, 28, 29, 31, 38,91, 144–147, 149, 156
Naujiena (Naujininkai)  /  202,205–206, 209
Nemeilai  /  176
Oplankys (Oplankis)  /  14,166, 167, 168–169, 193, 244
Opstainys (Opstainiai)  / 10, 14, 33, 35, 37, 40,53, 153, 185–189, 190, 201, 233
Pagėgiai  /  17, 22, 24, 26, 27, 31, 34–36, 39, 40,76–89, 90, 108, 109, 133, 246
Pagėgių miškas  /  89–90
Pageldyniai  /  35,74, 127–128, 137, 142, 250
Palumpiai  /  74, 75
Panemunė  /  20, 26, 39,70, 97, 100–102
Pempynė (Pempinė)  /  53, 70–71
Piktupėnai  /  10, 36, 38, 39, 40,91, 93–98, 100, 190
Plaškiai  /  20, 24, 31, 32, 39,106, 109, 102, 123–127, 130, 248
Pleikiškiai (Pleinė)  /  35,111–112, 132
Pleinė (pelkė)  /  132, 134–135, 136
Ragainės vingis (negyvenama vietovė)  /  54, 68, 69–70
Rambynas (alkakalnis)  /  10, 14, 21, 29, 33, 36, 45–53, 56, 58, 60, 71, 73, 85, 253
Rambyno regioninis parkas  /  29, 53–54, 56
Ropkojai  /  20, 34,91, 149–152
Rukai  /  23, 24, 31, 32, 35, 40,51, 80, 91, 103–110, 115, 120, 147, 148, 153, 158, 171, 247
Sennemunė (ežeras)  /  11,117, 118–120
Senrusnė (ežeras)  /  11, 118–120, 121
Smalininkai  /  9, 24, 26, 28,31, 34, 35, 40, 78, 92, 141, 219, 228–239, 241, 246
Smalininkų-Viešvilės giria  /  9, 221–223, 226, 231, 245
Stremeniai (Stremėnai)  /  41, 143
Sokaičiai  /  9, 42,121, 209–212, 201, 205, 242
Stoniškiai  /  39, 104, 107,110–111, 120, 124
Stubriai  /  112–113
Stumbragiriai  /  39, 113–114
Šakiai  /  175
Šakininkai (Šokai)  /  75, 99–100
Šereiklaukis  /  10, 14, 20, 26, 35,53, 54, 70, 168, 189–194, 181, 183, 189, 208
Šereiklaukio miškas  / 54, 69, 194–195
Šilgaliai  /  106, 110, 114–117, 248
Usėnai  /  27, 35, 40,87, 112, 129–134
Užpelkiai  /  132, 134, 135–136
Variškiai (negyvenama dvarvietė)  /  35, 121–122
Vartūliškiai  /  14, 33,177, 184, 195, 196–198
Vėžininkai  /  9, 40,189, 207–209, 221
Vidkiemis (Vidkiemiai)  /  237, 238, 239–240
Vidugiris  /  164, 222, 244–245
Vydutaičiai  /  44, 147, 154–156, 157, 176
Viešvilė  /  9, 19, 28, 31, 33–35, 39, 40,190, 214–221, 222, 230, 233, 241, 248
Viešvilės valstybinis rezervatas  /  223–224
Vilkyškiai  /  10, 14, 19, 28, 30, 31, 33, 35–37, 40,53, 54, 163, 177–184, 185, 186, 190, 192, 219, 246
Vilkyškių miškas  /  36,53, 54, 184–185
Žukai (Žūkai)  /  9, 23, 31, 40,53, 153, 199–203, 205, 209, 215, 219, 222, 233, 241