VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2015 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Keliautojo žinynas“ veiklos 2015 m.
A T A S K A I T A

2001 m. įsteigta VšĮ „Keliautojo žinynas“ vykdo nekomercinę knygų, pirmiausia – kelionių žinynų, leidybą. Veiklos tikslai – vystyti pažintinį turizmą Lietuvoje, propaguoti šalies kultūrinį ir gamtinį paveldą, ugdyti tautinę savimonę, pilietiškumą, ekologinę mąstyseną.
VšĮ „Keliautojo žinynas“ steigėju ir savininku buvo ir 2015 m. liko Vytenis Almonaitis, kuris tuo pačiu ėjo įstaigos direktoriaus pareigas.
2015 m. VšĮ išleido antrąją, atnaujintą ir papildytą, knygos „Kauno Senamiestis“ (autoriai – Vytenis ir Junona Almonaičiai) laidą. Sėkmingai įgyvendintas ir svarbiausias 2015-ųjų leidybinis projektas – parengta spausdinimui knyga „Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“ (faktiškai knyga išspausdinta 2016 m. pradžioje; autoriai – tie patys).
2015-aisiais tobulinta VšĮ interneto svetainė www.keliautojozinynas.lt su knygynu, taip pat sukurta feisbuko paskyra keliautojozinynas.
2016-aisiais planuojama parengti bei išleisti dvi knygas: „Lietuvos karininko fotoalbumas. 3. Karininkų šeimų moterys XX a. 3–4 dešimtmetyje“ ir „Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas“. Taip pat bus pradėta rengti atnaujinta knyga „Pietų Karšuva: keliautojo po Tauragės kraštą žinynas“, kurią numatoma išleisti 2017 m.
VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2015 m. gavo šias lėšas: už parduotas knygas – 9181,27 Eur, už reklamą (savivaldybėse esančio paveldo pristatymą) – 2806,58 Eur, pagal paramos sutartis – 4239,24 Eur, iš fizinių asmenų, skiriančių 2 % GPM – 7205,79 Eur. Iš viso per 2015 m. gauta 23 432,88 Eur pajamų.
2015 m. naujo ilgalaikio turto VšĮ „Keliautojo žinynas“ neįsigijo. VšĮ sąnaudos per finansinius metus: darbo užmokesčiui – 5776,31 Eur (iš jų vadovo atlyginimui – 5262,31 Eur), kitos išlaidos (autoriniams atlyginimams, ekspedicijoms, IT prietaisams ir jų priežiūrai, fototechnikai, kanceliarinėms prekėms ir kt.) – 12330,62 Eur. Iš viso išleista 18106,93 Eur. Į šis išlaidas neįskaičiuotos 2016 m. pradžioje už knygą „Šiaurės Skalva“ spaustuvei pervestos lėšos.
2016 m. VšĮ „Keliautojo žinynas“ numato toliau tęsti veiklą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Ataskaitą 2016m. gegužės 2 d. parengė VšĮ „Keliautojo žinynas“
direktorius Vytenis Almonaitis