VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2016 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Keliautojo žinynas“ veiklos 2016 m.
A T A S K A I T A

2001 m. įsteigta VšĮ „Keliautojo žinynas“ vykdo nekomercinę knygų, pirmiausia – kelionių žinynų, leidybą. Veiklos tikslai – vystyti pažintinį turizmą Lietuvoje, propaguoti šalies kultūrinį ir gamtinį paveldą, ugdyti tautinę savimonę, pilietiškumą, ekologinę mąstyseną.
VšĮ „Keliautojo žinynas“ steigėju ir savininku buvo ir 2016 m. liko Vytenis Almonaitis, kuris tuo pačiu ėjo įstaigos direktoriaus pareigas.
2016 m. VšĮ išleido knygą „Lietuvos karininko fotoalbumas. 3. Karininkų šeimų moterys XX amžiaus 3–4 dešimtmetyje“ (sudarytojai – Vytenis ir Junona Almonaičiai) laidą. Sėkmingai įgyvendintas ir svarbiausias 2016-ųjų leidybinis projektas – parengta spausdinimui knyga „Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas“ (autoriai – Vytenis ir Junona Almonaičiai), kuri išspausdinta 2017 m. pradžioje.
2016-aisiais toliau tobulinta VšĮ interneto svetainė www.keliautojozinynas.lt su knygynu, taip pat nuolat pildyta feisbuko paskyra keliautojozinynas.
Be minėtos knygos „Pietų Ceklis“, 2017-aisiais planuojama parengti bei išleisti knygą „Pietų Karšuva: keliautojo po Tauragės kraštą žinynas“.
VšĮ „Keliautojo žinynas“ 2016 m. gavo šias lėšas: už parduotas knygas – 13803,73 Eur, už reklamą – 1635,00 Eur, pagal dalinio finansavimo ir paramos sutartis – 2500,00 Eur, iš fizinių asmenų, skiriančių 2 % GPM – 5290,84 Eur. Iš viso per 2015 m. gauta 23 229,57 Eur pajamų.
2016 m. VšĮ „Keliautojo žinynas“ įsigijo šį ilgalaikį turtą: kompiuterį „Intel“ už 520 Eur, lentyną knygoms ir kraštotyrinei medžiagai už 420 Eur, fotoaparatą „Olympus“ už 384 Eur.
VšĮ sąnaudos per finansinius metus: darbo užmokesčiui – 8417,73 Eur (iš jų vadovo atlyginimui – 6260,26 Eur), kitos išlaidos (knygų spausdinimui, autoriniams atlyginimams, ekspedicijoms, IT prietaisams ir jų priežiūrai, fototechnikai, kancel. prekėms ir kt.) – 10 512,02 Eur. Iš viso išleista 18929,75 Eur.
2017 m. VšĮ „Keliautojo žinynas“ numato toliau tęsti veiklą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Ataskaitą 2017 m. gegužės 25 d. parengė VšĮ „Keliautojo žinynas“
direktorius Vytenis Almonaitis