2016 m.

2016 M., SKIRDAMI DALĮ SAVO PAJAMŲ MOKESČIO, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „KELIAUTOJO ŽINYNAS“ RĖMĖ:

Vidmantas Airini, Kęstutis Almonaitis, Birutė Almonaitytė, Kornelijus Andruška, Ilona Armonienė, Mindaugas Augutis, Rasa Balčiūnaitė, Lilija Baltramonaitytė, Vytautas Baltus, Viltenė Baltušytė, Rita Baranauskienė, Kęstutis Bartkevičius, Karolis Berkmonas, Aleksandras ir Rūta Bieliauskai, Rita Brakauskaitė, Drąsutis Brazauskas, Violeta Bumbulienė, Audrė Butiutienė, Remigijus Civinskas, Ramūnas Čilvinas, Eilina Dailidienė, Justina Daunorienė, Saugirdas Dumša, Dovilė Eidukaitė, Jonas Gedminas, Kęstutis Gedminas, Genutė Gedvilienė, Juozas Giedra, Petras Giedra, Vladimiras Gorodeckis, Edvinas Gribauskas, Angelė Gricienė, Vilma Griniuvienė, Kristina Grumadaitė, Jonas Izokaitis, Jonas Jakas, Pranas Janauskas, Giedrius Janauskas, Daiva Jarusevičienė, Lina Jarusevičiūtė, Simonas Jazavita, Edita Jezerskytė, Stasys Jomantas, Dainius Junevičius, Rasa Juozokaitė, Živilė Juškienė, Birutė ir Artūras Kalkiai, Irena Karosienė, Ramunė Kasanavičienė, Vitalija Kasperavičiūtė, Edmundas Kaučikas, Daiva Kaušinienė, Albertas ir Gražina Kazlauskai, Eglė Keturakienė, Alvydė Kiulkienė, Rasa ir Skirmantas Kižiai, Viktoras Klepikovas, Skaidra Kulakauskienė, Rita Kuncevičienė, Jelena Kunigonienė, Viktorija Kunikauskienė, Modestas Kuodys, Jolita Kuodytė, Dinas Kurauskas, Saulius Kvietka, Mantas Lapinskas, Raimonda Lauraitytė, Erlandas ir Aistė Lazauskai, Evaldas Lazdauskas, Vytautas Levandauskas, Albinas Liaudanskas, Nerija Lukienė, Kęstutis ir Aušra Lukšos, Dalia Maciukevičienė, Laura ir Simonas Maciukevičiai, Saulius Mackėla, Saulius Marozas, Ilona Mickienė, Jūratė Mičiulienė, Vilma Mikštaitė, Alvydas Milašauskas, Ilona Miliūnienė, Alvydas ir Jolanta Naujėkai, Kęstutis Naujokas, Rita Nenėnaitė, Robertas Niaura, Auksė Noreikaitė, Sigitas Norkus, Nora Pileičikienė, Virginija Pileičikienė, Nomeda Pilėnaitė, Vilma ir Ričardas Pociai, Audronė Polukordienė, Ona Povilaitienė, Danutė ir Kęstutis Pukeliai, Stasys Pūtvis, Dalia Ragaišienė, Algirdas ir Žana Raškauskai, Vytenė Rimkevičienė, Juozas Rimkus, Eglė Ročkaitė, Ingutė Rukaitė, Laura Sabulytė, Aida Semaškienė, Vilija Sipaitė, Gertrūda ir Valdas Skripkos, Danguolė Skulsčiūtė, Roma Songailaitė, Edmundas Stankus, Virginijus Stonys, Mindaugas Surantas, Renalda Survilaitė-Košutic, Audronė ir Jurgis Šefleriai, Antanas Šenavičius, Pranas Šerpytis, Juozapas Šlepavičius, Egidija Tamošiūnienė, Antanas Tarnauskas, Tomas ir Akvilina Trilikauskai, Rūta Trimonienė, Rita Urbaitytė, Asta Uselienė, Jurgita ir Jonas Vaičenoniai, Kristina Vaičienė, Jolanta Vaičiūnienė, Andrius Vaitkus, Eduardas Vaitkus, Lina Valantinaitė, Indrė Valionienė, Giedrius Valiukevičius, Viktoras ir Daiva Valkūnai, Skirgaudas Vansevičius, Zita Vasiliauskaitė, Manvydas Vitkūnas, Audronė Vyšniauskienė, Giedrė Zdanevičienė, Žydrūnas Žėba, Algirdas Žemaitaitis, Aurelijus Žemgulis, Birutė Žemgulytė, Rūta Žezdrytė, Konstantinas Žičkus