2015 m.

2015 M., SKIRDAMI DALĮ SAVO PAJAMŲ MOKESČIO, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „KELIAUTOJO ŽINYNAS“ RĖMĖ:

Birutė Almonaitytė, Kęstutis Almonaitis, Ilona Armonienė, Mindaugas Augutis, Lilija Baltramonaitytė, Viltenė Baltušytė, Rita Baranauskienė, Kęstutis Bartkevičius, Rita Brakauskaitė, Drąsutis Brazauskas, Violeta Bumbulienė, Audrė Butiutienė, Remigijus Civinskas, Ramūnas Čilvinas, Eilina Dailidienė, Justina Daunorienė, Saugirdas Dumša, Dovilė Eidukaitė, Kęstutis ir Rūta Gedminai, Jonas Gedminas, Genutė Gedvilienė, Vladimiras ir Natalija Gorodeckiai, Edvinas Gribauskas, Angelė Gricienė, Vilma Griniuvienė, Kristina Grumadaitė, Jonas Izokaitis, Regimantas Jablonskas, Jonas Jakas, Giedrius Janauskas, Pranas Janauskas, Daiva Jarusevičienė, Lina Jarusevičiūtė, Edita Jezerskytė, Stasys Jomantas, Dainius Junevičius, Rasa Juozokaitė, Živilė Juškienė, Artūras ir Birutė Kalkiai, Irena Karosienė, Ramunė Kasanavičienė, Vitalija Kasperavičiūtė, Edmundas Kaučikas, Daiva Kaušinienė, Gražina Kazlauskienė, Eglė Keturakienė, Alvydė Kiulkienė, Skirmantas ir Rasa Kižiai, Viktoras Klepikovas, Skaidra Kulakauskienė, Rita Kuncevičienė, Jelena Kunigonienė, Kristina Kunigonytė, Viktorija Kunikauskienė, Modestas Kuodys, Jolita Kuodytė, Dinas Kurauskas, Saulius Kvietka, Mantas Lapinskas, Erlandas ir Aistė Lazauskai, Evaldas Lazdauskas, Vytautas Levandauskas ir Nijolė Taluntytė, Raimonda Lauraitytė, Albinas Liaudanskas, Nerija Lukienė, Kęstutis ir Aušra Lukšos, Dalia Maciukevičienė, Simonas ir Laura Maciukevičiai, Saulius Mackėla, Saulius Marozas, Ilona Mickienė, Jūratė Mičiulienė, Vilma Mikštaitė, Alvydas Milašauskas, Alvydas ir Jolanta Naujėkai, Kęstutis Naujokas, Rita Nenėnaitė, Robertas Niaura, Auksė Noreikaitė, Sigitas Norkus, Nora Pileičikienė, Virginija Pileičikienė, Audronė Polukordienė, Ona Povilaitienė, Kęstutis ir Danutė Pukeliai, Stasys Pūtvis, Dalia Ragaišienė, Algirdas ir Žana Raškauskai, Vytenė Rimkevičienė, Juozas Rimkus, Ingutė Rukaitė, Laura Sabulytė, Vilija Sipaitė, Valdas ir Gertrūda Skripkos, Danguolė Skulsčiūtė, Roma Songailaitė, Edmundas Stankus, Virginijus Stonys, Mindaugas Surantas, Renalda Survilaitė-Košutic, Jurgis ir Audronė Šefleriai, Antanas Šenavičius, Pranas Šerpytis, Irma Šidiškienė, Valdemaras Šimėnas, Gražina Štaraitė, Egidija Tamošiūnienė, Antanas Tarnauskas, Tomas ir Akvilina Trilikauskai, Rūta Trimonienė, Rita Urbaitytė, Asta Uselienė, Jonas ir Jurgita Vaičenoniai, Kristina Vaičienė, Jolanta Vaičiūnienė, Andrius Vaitkus, Eduardas Vaitkus, Lina Valantinaitė, Indrė Valionienė, Giedrius Valiukevičius, Viktoras ir Daiva Valkūnai, Skirgaudas ir Audronė Vansevičiai, Skirgaudas V. Vansevičius, Zita Vasiliauskaitė, Birutė Vasiliauskienė, Linas Vidugiris, Manvydas Vitkūnas, Audronė Vyšniauskienė, Giedrė Zdanevičienė, Žydrūnas Žėba, Algirdas Žemaitaitis, Aurelijus Žemgulis, Birutė Žemgulytė, Rūta Žezdrytė, Konstantinas Žičkus