2013 m.

2013 M., SKIRDAMI DALĮ SAVO PAJAMŲ MOKESČIO, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „KELIAUTOJO ŽINYNAS“ RĖMĖ:

Kęstutis ir Ilona Armonai, Mindaugas Augutis, Lilija Baltramonaitytė, Kęstutis Bartkevičius, Eleonora Bereznočenko, Karolis Berkmonas, Rita Brakauskaitė,Drąsutis Brazauskas, Jūratė Brazdeikienė, Violeta Bumbulienė, Audrė Butiutienė, Remigijus Civinskas, Ramūnas Čilvinas, Eilina Dailidienė, Justina Daunorienė, Saugirdas Dumša, Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Dovilė Eidukaitė, Jonas Gedminas, Genutė Gedvilienė, Juozas Giedra, Raimondas Gleiznys, Vladimiras ir Natalija Gorodeckiai, Angelė Gricienė, Vilma Griniuvienė, Kristina Grumadaitė, Jonas Izokaitis, Jonas Jakas, Pranas Janauskas, Daiva Jarusevičienė, Liučija Jasiukevičiūtė, Edita Jezerskytė, Stasys Jomantas, Marius Jonikas, Dainius Junevičius, Rasa Juozokaitė, Živilė Juškienė, Artūras ir Birutė Kalkiai, Irena Karosienė, Ramunė Kasanavičienė, Vitalija Kasperavičiūtė, Agnė Kelpšaitė, Alvydė Kiulkienė, Skirmantas ir Rasa Kižiai, Ina Klimavičienė, Viktoras Klepikovas, Nikola Košutic ir Renalda Survilaitė-Košutic, Skaidra Kulakauskienė, Rita Kuncevičienė, Jelena Kunigonienė, Kristina Kunigonytė, Viktorija Kunikauskienė, Dinas Kurauskas, Mantas Lapinskas, Erlandas ir Aistė Lazauskai, Vytautas Levandauskas ir Nijolė Taluntytė, Antanas, Kęstutis ir Aušra Lukšos, Dalia ir Simonas Maciukevičiai, Saulius Mackėla, Saulius Marozas, Ilona Mickienė, Vilma Mikštaitė, Alvydas Milašauskas, Giedrė Milerytė, Mantė Morkūnienė, Alvydas ir Jolanta Naujėkai, Rita Nenėnaitė, Robertas Niaura, Gražvydė Norkienė, Nora Pileičikienė, Virginija Pileičikienė, Vilma Pocienė, Audronė Polukordienė, Ona Povilaitienė, Kęstutis ir Danutė Pukeliai, Stasys Pūtvis, Dalia Ragaišienė, Algirdas Raškauskas, Vytenė Rimkevičienė, Juozas Rimkus, Vilija Sipaitė, Valdas ir Gertrūda Skripkos, Roma Songailaitė, Birutė Stanislovaitytė, Virginijus Stonys, Rytis Strimaitis, Mindaugas Surantas, Romualdas Svidinskas, Jurgis Šefleris, Antanas Šenavičius, Pranas Šerpytis, Irma Šidiškienė, Valdemaras Šimėnas, Egidija Tamošiūnienė, Antanas Tarnauskas, Tomas Trilikauskas, Rūta Trimonienė, Rita Urbaitytė, Asta Uselienė, Regina ir Jonas Vaičenoniai, Kristina Vaičienė, Eduardas ir Andrius Vaitkai, Lina Valantinaitė, Indrė Valionienė, Giedrius Valiukevičius, Viktoras ir Daiva Valkūnai, Skirgaudas Vansevičius, Diana Varnaitė, Zita Vasiliauskaitė, Virginija Višmaitė, Audronė Vyšniauskienė, Manvydas Vitkūnas, Paulius Zaborskis, Giedrė Zdanevičienė, Algirdas Žemaitaitis, Aurelijus ir Birutė Žemguliai, Rūta Žezdrytė, Žydrūnas Žėba, Konstantinas Žičkus.