2009 m. – 2011 m.

2009–2011 M., SKIRDAMI DALĮ SAVO PAJAMŲ MOKESČIO, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „KELIAUTOJO ŽINYNAS“ RĖMĖ:

Edita Almonaitienė, Kęstutis ir Ilona Armonai, Mindaugas Augutis, Lilija Baltramonaitytė, Kęstutis Bartkevičius, Ramūnas Bartušis, Vytautas Barzdaitis, Jonas ir Monika Bereikos, Eleonora Bereznočenko, Karolis Berkmonas, Gintaras Beržis, Rita Brakauskaitė, Jūratė Brazdeikienė, Violeta Bumbulienė, Audrė Butiutienė, Povilas ir Jolita Butkevičiai, Jonas Cimbolaitis, Remigijus ir Kristina Civinskai, Gytis Černiauskas, Ramūnas Čilvinas, Jūratė Čirūnaitė, Justina Daunorienė, Saugirdas Dumša, Dovilė Eidukaitė, Jonas Gedminas, Genutė Gedvilienė, Raimondas Gleiznys, Vladimiras ir Natalija Gorodeckiai, Angelė Gricienė, Vilma Griniuvienė, Jonas Jagėla, Jonas Jakas, Pranas Janauskas, Daiva Jarusevičienė, Liučija Jasiukevičiūtė, Edita Jezerskytė, Rasa Juozokaitė, Eugenijus Jurevičius, Živilė Juškienė, Artūras ir Birutė Kalkiai, Ramunė Kasanavičienė, Daiva Kaušinienė, Agnė Kelpšaitė, Alvydė Kiulkienė, Rasa Kižienė, Nikola Košutic ir Renalda Survilaitė-Košutic, Juozas ir Gražina Kuisiai, Linas Kulakauskas, Skaidra Kulakauskienė, Rita Kuncevičienė, Romualdas, Jelena ir Kristina Kunigoniai, Viktorija Kunikauskienė, Mantas Lapinskas, Erlandas ir Aistė Lazauskai, Zita Lazdauskienė, Vytautas Levandauskas ir Nijolė Taluntytė, Kęstutis ir Aušra Lukšos, Dalia ir Simonas Maciukevičiai, Loreta Maciulevičiūtė, Saulius Mackėla, Saulius Marozas, Vitalija Matulevičienė, Ilona Mickienė, Vilma Mikštaitė, Alvydas ir Jolanta Naujėkai, Linas Navickas ir Vaida Almonaitytė-Navickienė, Rita Nenėnaitė, Robertas Neura, Gražvydė Norkienė, Vytautas, Galina ir Vitalijus Pangoniai, Juozas Petraitis ir Irena Karosienė, Nora Pileičikienė, Virginija Pileičikienė, Ričardas ir Vilma Pociai, Audronė Polukordienė, Ona Povilaitienė, Valensas ir Giedrius Puodžiai, Kazimieras Purtokas, Stasys Pūtvis, Dalia Ragaišienė, Algirdas ir Žana Raškauskai, Vytenė Rimkevičienė, Juozas Rimkus, Vilija Sipaitė, Valdas ir Gertrūda Skripkos, Roma Songailaitė, Nijolė Sorakienė, Birutė Stanislovaitytė, Virginijus Stonys, Rytis Strimaitis, Romualdas Svidinskas, Jurgis Šefleris, Antanas Šenavičius, Pranas Šerpytis, Irma Šidiškienė, Ričardas Šiukšteris, Aušra Šuopytė, Antanas Tarnauskas, Silvestras Trilikauskas, Tomas Trilikauskas, Rūta Trimonienė, Rita Urbaitytė, Asta Uselienė, Regina, Jonas ir Jurgita Vaičenoniai, Eduardas ir Andrius Vaitkai, Lina Valantinaitė, Giedrius Valiukevičius, Viktoras ir Daiva Valkūnai, Diana Varnaitė, Rasa Varsackytė, Zita Vasiliauskaitė, Albinas Vaškevičius, Gintaras K. Venckus, Antanas Vilčinskas, Virginija Višmaitė, Audronė Vyšniauskienė, Remigija Vitkauskienė, Petras, Ona ir Paulius Zaborskiai, Giedrė Zdanevičienė, Algirdas Žemaitaitis, Aurelijus, Agnė ir Birutė Žemguliai, Egidijus Žemgulis ir Zita Endriulienė, Konstantinas Žičkus, Zenonas Žymančius.